Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Artikeln har lagts till.

STAR 200

A02078

Alkaliskt rengöringsmedel för användning i automatiska avfettningsprocesser. Lämpligt för ytor av stål, järn, gjutgods eller syntetiska material. Universellt användbart för förrengöring och mellanliggande rengöring. 

 • Starkt koncentrerat, vattenbaserat rengöringsmedel 
 • Demulgerande – rengöringsbadet kan återanvändas 
 • Fosfatfritt 

Storlekar

Dunk 20 l

Fat 200 l

IBC 1000 l

Produkt detaljer

Alkaliskt (pH 13,5), starkt koncentrerat och lågskummande rengöringsmedel för mekanisk...mer
STAR 200

Alkaliskt (pH 13,5), starkt koncentrerat och lågskummande rengöringsmedel för mekanisk avfettning av arbetsstycken. Universellt användbart som för- och mellanrengöringsmedel inom metallindustrin. STAR 200 kan användas för borttagning av olja, fett och sot från stål, järn, gjutgods och plast. 

Rengöringsmedlet är fritt från VOC (flyktiga organiska ämnen) och fosfater. De ingående ytaktiva ämnena uppfyller kraven i OECD-direktiv rörande biologisk nedbrytbarhet. 

STAR 200 kan användas i: 

 • Ultraljudsapparater 
 • Komponenttvättsystem med varmvatten 
 • Linje- och flerkammarsystem 
 • Transportörsystem 
 • Sprutsystem 
 • Spolsystem
 • Högtryckstvättar 
 • Badtvättar

Effektivt

Dess demulgerande egenskaper ger lång badlivslängd, eftersom löst olja kan avlägsnas med oljefrånskiljare. 

Den höga koncentrationen av aktiva ingredienser tillåter spädning med vatten upp till 1:100, och typisk koncentration är mellan 3 och 5 %. Vanligt vatten kan användas, men också avmineraliserat, destillerat eller avjoniserat vatten. 

Vi tillhandahåller gärna titreringsföreskrifter och -kurvor för fastställande av koncentration. 

STAR 200 är ett lågtemperaturrengöringsmedel och fungerar effektivt redan vid omgivningstemperatur. 

Särskilda användningsområden

Utvecklat speciellt för rengöring före och under metallbearbetning. 

Produktegenskaper i korthet

 • Starkt koncentrerat, vattenbaserat rengöringsmedel 
 • Alkaliskt 
 • Rengör stål, järn, gjutgods och plast 
 • Avlägsnar rester av olja, fett, sot och protein 
 • Demulgerande – rengöringsbadet kan återanvändas 
 • Fosfatfritt 
 • Kan användas i stället för lösningsmedel 
 • Idealiskt för rengöring före och under metallbearbetning

Relaterade länkar "STAR 200"

Tips & Trix

Den Reiniger nicht Konzentriert auf Aluminium oder Verzinkten Oberflächen einsetzen. Vorab auf an einer unauffälligen Stelle Materialverträglichkeitstest durchführen.

Märkningar
rengöringsmedlet kan blandas med vatten och är därför mycket ekonomiskt
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur
Fri från flyktiga organiska föreningar
Teknisk specificationmer

Teknisk specification

Material: Plast, Plattor, Stål / rostfritt stål
Kontanimering: corrosion protection light, dust and swarf, grease, Matrester, Nikotin, oil, separating agents, Rök och sot
Kvalitets märkning: blandbar med vatten, Clean Blue, VOC fri!
Mekanik: automatic parts washing machine, pipe- & heat exchanger cleaning, ultrasonic
Check material compatibility: rubber, varnished surfaces
Cleaner basis: water-based alkaline
Manual/automatic: automatic
Safety advice: Eye Dam. 1, Skin Corr 1A
Concentrate: dilutable
Märkning: Märkt
Universalmedel för användning i automatiska komponenttvättar, till exempel för förrengöring och...mer

Användningsområden

Universalmedel för användning i automatiska komponenttvättar, till exempel för förrengöring och mellanliggande rengöring inom metallbearbetningsindustrin.

Späd bara STAR 200 med vatten till önskad koncentration och häll i apparaten. Om...mer

Applicering

Späd bara STAR 200 med vatten till önskad koncentration och häll i apparaten. Om rengöringsförmågan försämras, fyll på vätska eller byt ut rengöringsvätskan. 

Senast betraktad

MÄRKNINGAR
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar