Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Making Green Work

Vår företagsfilosofi MAKING GREEN WORK gör tydligt att vi inte vill skapa ett grönt utrymme bara i vårt eget hus, utan, med hjälp av våra produkter och tekniker, även i andra företag. 

Genom att utveckla lämpliga system och systemlösningar strävar vi efter att uppfylla behoven hos dagens människor och använda resurser på sådant sätt att även framtida generationer kan utnyttja dem. 

"För oss innebär hållbarhet att ta ansvar, såväl för vår företagsverksamhet och våra sociala aktiviteter som för alla miljöaspekter." Ulrich Berens, ordförande för Supervisory Board

Därför lägger vi stor vikt vid principer som hållbarhet och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, att skona miljön och att hantera resurser ansvarigt. 

Därför implementerade vi redan 1996 ett helt integrerat miljöledningssystem, som certifieras regelbundet av Lloyd’s Register Deutschland GmbH, i enlighet med riktlinjerna i standarden DIN ISO 14.001. 

Vi tänker holistiskt och agerar hållbart. 

När vi utvecklar våra system och systemlösningar tittar vi därför på hela livscykeln. 

MAKING GREEN WORK i produktion 

I produktion lägger vi stor vikt vid att använda hållbara råmaterial och vid att själva generera en stor del av den energi som används vid produktionen. Vår målsättning är att så långt det är tekniskt möjligt utveckla effektiva produkter baserade på naturliga aktiva ingredienser (NATURE BOOST-produkter). 

MAKING GREEN WORK i applicering 

Vår systemutveckling bygger på optimering av de processer kunderna kör. Vi fokuserar på miljö samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen under applicering, utan att rengöringsprocessens effektivitet försämras. 

Våra produkter är vattenbaserade och fria från farliga kemikalier. De innehåller inga ämnen från ECHA:s kandidatförteckning över ämnen (REACH). Dessutom kräver många av våra rengöringsmedel inte märkning enligt CLP-förordningen. Detta är bra för personalskyddet, underlättar förvaring och ger lägre kostnader för utbildning i hantering av farliga ämnen och liknande. 

De innehåller inga kelaterande ämnen, som binder tungmetaller. Därmed undviks ansamling av miljöfarliga kemiska föreningar. Vi förlitar oss på ökad användning av förnybara, växtbaserade ytaktiva ämnen med god och snabb biologisk nedbrytning. 

Många av våra produkter är VOC-fria eller VOC-reducerade, vilket gör att de kan användas som ersättning för lösningsmedel. I vår komponenttvätt BIO-CIRCLE används dessutom rengöringsmedel som innehåller mikroorganismer som bryter ned olja och fett. Denna så kallade vita bioteknik utgör också ett kraftfullt alternativ till kallrengöringsmedel och andra lösningsmedel. 

Som regel undviker vi att använda konserveringsmedel och använder endast minimala mängder utvalda doftämnen eller inga alls. Många av våra produkter är dermatologiskt provade och har god hudkompatibilitet. NSF-certifierade rengöringsmedel, som CB 100, kan till och med användas inom livsmedelsindustrin, eftersom de kan torkas bort utan att lämna rester och inga ämnen överförs till livsmedlen eller deras yta. 

Energieffektiveten främjas av våra lågtemperaturprodukter (CLEAN BLUE-produkter). De fungerar redan vid rumstemperatur. 

MAKING GREEN WORK i avfallshantering 

En viktig del av avfallshanteringen är att förebygga och minimera avfall. 

Därför är våra rengöringssystem utförda som recirkulationssystem, vilket säkerställer längre användbar livslängd för rengöringsmedlet. Detta minskar avfallsmängden och sparar resurser. Dessutom kan våra rengöringsmedel tappas på mycket praktiska återanvändbara sprejflaskor. Våra rengöringsmedel BIO-CIRCLE L, UNO W och ALUSTAR 300 uppfyller kraven i ÖNORM B 5105 och kan behandlas genom att olja avlägsnas med hjälp av oljefrånskiljare. 

Det löper alltså en "grön tråd" genom alla processer för produktion, användning och avfallshantering. 

MAKING GREEN WORK i korthet 

 • Användning av naturliga ingredienser så långt tekniskt möjligt 
 • God och snabb biologisk nedbrytning av växtbaserade ytaktiva ämnen 
 • Många produkter är dermatologiskt provade och har god hudkompatibilitet 
 • Som regel undviker vi att använda konserveringsmedel 
 • Vi använder endast minimala mängder utvalda doftämnen eller inga alls 
 • Inga kelaterande ämnen används 
 • Fritt från farliga kemikalier – inga ämnen från ECHA:s kandidatförteckning över ämnen (REACH) 
 • Återfyllbara sprejflaskor 
 • Resursskydd tack vare användning av recirkulationssystem 
 • Energieffektiva lågtemperaturprodukter 
 • Tack vare mikroorganismerna utgör BIO-CIRCLE Liquid-serien ett kraftfullt alternativ till kallrengöringsmedel och andra lösningsmedel