Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Tjänster

Komponenttvätt

Ladda ner vårt infoblad och lär dig mer om våra produkter

Service 

Marknadernas utveckling kräver kontinuerlig implementering av framtidsorienterad företagsstruktur. 

Vi lägger vikt vid personlig service och kvalificerad rådgivning rörande tekniska tillämpningar, varför vi ger vår personal avancerad vidareutbildning. Över åren har ett högpresterande team byggts upp, som vet exakt vad våra kunder behöver, och som genom kontinuerlig optimering hittar innovativa lösningar för olika tillämpningar. 

Vår närvaro i Europa och världen gör att vi tidigt kan identifiera våra kunders önskemål, så att vi kan reagera snabbt och flexibelt på olika krav. 

Därför är det mycket viktigt för oss att vara nära våra kunder och erbjuda individuell assistans. 

Utnyttja vårt kunnande för din tillämpning! 

Vi hjälper dig gärna att optimera dina rengörings- eller svetsjobb, från val av kemikaler till rengöringsteknik. 

Vi lägger stor vikt vid hög produktkvalitet och kostnadseffektivitet, och vi garanterar kortast möjliga leveranstider. 

 

Vår fältpersonal och vår service på plats bidrar till optimal integrering av produkterna i befintliga processer. Systemlösningar utarbetas tillsammans med dig, för att utveckla en effektiv rengörings- eller svetsprocess. Vår personal genomgår regelbundna seminarier och utbildningar rörande våra apparater, rengöringsmedel och tekniker, för att säkerställa att de kan ge dig optimal assistans. 

Vår personal ger personligt och kompetent stöd på plats och per telefon. 

Dessutom erbjuder vi omfattande kundservice via vår telefonkundtjänst, för alla frågor rörande kemi, bioteknik och teknik, och ger användningstips för våra produkter. 

Vår service till dig vid vårt huvudkontor

Vårt kund- och marknadsspecifika utbud kompletteras av omfattande service vid vårt huvudkontor. 

Du är välkommen att se demonstrationer av våra apparater vid vårt huvudkontor – kontakta oss för att avtala tid. 

Dessutom erbjuder vi utbildning för användare och produktutbildning för återförsäljare. 

Vår avdelning för appliceringsteknik identifierar lämpligt system och rengöringsmedel för de detaljer du behöver rengöra. Vi erbjuder möjlighet att skicka de förorenade detaljerna, tillsammans med all erforderlig information om dem och föroreningarna, till vår avdelning för appliceringsteknik. 

Du är också välkommen att skicka in ett prov på rengöringsbadet i den apparat du köpt av oss, för att få rengöringsmedlets rengöringsförmåga provad. Provet från rengöringsbadet analyseras, varefter rengöringsmedlet, om så behövs, anpassas efter behoven. 

Vår service på plats 

Vi är en kompetent partner för effektiv rengöring och svetsning och vi satsar på hållbarhet och miljö samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Målet för våra systemlösningar är att optimera befintliga processer hos kunden och att presentera alternativ. 

Vår fältpersonal hjälper dig gärna att hitta den optimala systemlösningen för dig, samt att demonstrera den effektiva rengöringsförmågan hos våra högkvalitativa produkter. Vi står alltid till tjänst med svar och råd rörande våra system och produkter, men också rörande ämnen som säkerhet och applicering. 

Dessutom erbjuder vi speciell service för våra innovativa komponenttvättar BIO-CIRCLE. 

Dessa komponenttvättar kan provas i fyra veckor före köp. 

För att säkerställa att BIO-CIRCLE komponenttvättar fungerar korrekt även efter köp, bör de rengöras och servas regelbundet. Därför erbjuder vi omfattande apparatservice på plats, vilken utförs av våra välutbildade servicetekniker. Apparaterna kan servas tre (SP3), fyra (SP4) eller, vid mycket frekvent användning, tio (SP10) gånger per år. 

Våra tjänster i korthet 

  • Kvalificerad rådgivning och support från vårt välutbildade team 
  • Kundservice per telefon samt konsultation på plats 
  • Utveckling i samarbete av systemlösningar som är skräddarsydda efter dina behov 
  • Demonstrationer av våra produkter och apparater på plats eller vid vårt huvudkontor 
  • Utbildning och produktutbildning även för användare och återförsäljare 
  • Analys av förorenade detaljer eller rengöringsbad 
  • Speciell service för våra komponenttvättar BIO-CIRCLE (rengöring, service, apparatskydd) 

Din kontakt

Kontakta oss när som helst, per telefon eller e-post, om du har frågor eller vill ha mer information. 

Vi ser fram emot att hjälpa dig med råd och support. 

  • Tel.: 0046 (0)31-106070
  • E-post: info@bio-circle.se