Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Kompetens

Vårt gröna koncept har visat vad det går för under mer än 30 år. 

Vi tillhandahåller alternativa systemlösningar inom ytteknik, med speciellt fokus på hållbarhet och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, utan försämring av effektiviteten. 

Vår komponenttvätt BIO-CIRCLE förkroppsligar detta koncept och har följaktligen etablerats som en innovationsledare på marknaden. 

Våra systemlösningar har alltid målsättningen att undvika fara och spara resurser med konsekvent goda rengöringsresultat. Eftersom vi tar ansvar är det viktigt för oss att använda förnybara råmaterial och att göra vårt bästa för att undvikta faror genom att byta ut eller minska mängden av farliga ämnen. Därför är en stor del av våra produkter VOC-fria eller VOC-reducerade och märkningsfria enligt CLP-förordningen. Dessutom är våra rengöringssystem enkla att hantera och ger fysisk avlastning för användaren. 

De integrerade recirkulationssystemen ger längre användbar livslängd för rengöringsvätskan. Dessutom är våra lågtemperaturrengöringsmedel energieffektiva, eftersom de har utmärkt rengöringsförmåga redan vid omgivningstemperatur. 

Vi är mycket medvetna om att vi har ansvar för vår miljö, och vårt helt integrerade miljöledningssystem certifieras regelbundet av Lloyd’s Register Deutschland GmbH, i enlighet med riktlinjerna i standarden DIN ISO 14001. Som miljöorienterat företag lägger vi inte bara största vikt vid optimal produktprestanda, utan också vid maximal miljökompatibilitet och maximalt personalskydd. 

Vi är en kompetent partner för effektiv rengöring och svetsning. Vårt företag har egna avdelningar för teknikförsäljning, produktion, appliceringsteknik samt FoU. 

Våra kunder är vår framtid. 

Vi har redan upprättat ett nätverk av partners och återförsäljare i 55 länder och distribuerar våra systemlösningar världen över. 

Vi drivs av strävan efter kontinuerlig förbättring och kundorienterade innovationer. 

Vi tillgodoser våra kunders intressen och målsättningar och arbetar kontinuerligt med utveckling och vidareutveckling av våra system, produkter och tekniker. 

Våra kunder hjälper oss att optimera befintliga processer och utveckla alternativ och lösningar som gör att deras arbete fungerar ännu bättre. 

Vi erbjuder inte bara individuella lösningar, utan också kompletta systemlösningar, som tillämpas för rengöring av de mest varierande ytor inom många olika sektorer. 

Vi agerar på våra kunders specifika önskemål. Utöver minimala leveranstider fokuserar vi på intensiv kundvård och konsultation, som tillhandahålls av vårt välutbildade och kompetenta team. På så sätt ger vi våra kunder heltäckande service. 

Vår fältpersonal och våra servicetekniker kan ge kunden optimal introduktion på plats till våra produkter och system. I samarbete med kunden utarbetar också fältpersonalen den mest effektiva systemlösningen för den aktuella situationen. Vi erbjuder också demonstrationer och utbildningar för kunder och återförsäljare vid vårt huvudkontor. 

Våra avdelningar för FoU och appliceringsteknik vid huvudkontoret kan också utföra analyser av förorenade komponenter eller av våra rengöringsbad. 

Vår kundtjänst hjälper gärna till vid eventuella frågor relaterade till appliceringsteknik eller produkter. 

Vår personal håller sig à jour med nya processer, produkter, system och tekniker och deras användningsområden, genom återkommande utbildning, seminarier och möten 

Dina kontakt

Vi ger våra kunder support och kompetent hjälp i alla sammanhang. 

Välkommen att kontakta oss för att dra nytta av vår kompetens inom ditt arbetsområde! 

  • Tel.: 0046 (0)31-106070
  • E-post: info@bio-circle.se