Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Miljöskydd och kvalitet

Miljöskydd och kvalitet är djupt rotade i våra företagsvärden. Därför implementerade vi redan 1996 ett helt integrerat miljöledningssystem, som certifieras regelbundet av Lloyd’s Register Deutschland GmbH, i enlighet med riktlinjerna i den globala standarden DIN ISO 14001. 

Certifieringen visar att vi hanterar resurser ansvarigt, med avseende på råmaterial i tillverkningen, med avseende på energi och vatten, samt med avseende på avfall. 

"Vi anser att frivilligt deltagande i detta miljöledningssystem är den rätta vägen mot bättre miljöskydd." Birgit Große, Managing Director Tyskland. 

Här finns vårt aktuella ISO 14001-certifikat.

Vårt koncept för övergripande hållbarhet bygger på att vi studerar hela livscykeln för våra produkter och system, från tillverkning till avfallshantering. 

För att spara resurser säkerställer vi att vi själva genererar en stor del av den energi som förbrukas i processerna vid vår anläggning. 

När vi utvecklar våra system och produkter lägger vi särskild vikt vid att de inte bara har hög prestanda, utan också är miljökompatibla. 

Kundernas befintliga processer utgör grunden för utvecklingen av våra systemlösningar. Tidigare använda processer förbättras på sådant sätt att miljön skyddas och arbetsplatssäkerheten förbättras, medan effektiviteten förblir god, så att vi erbjuder ett alternativ med konkurrenskraftig kvalitet. 

Våra systemlösningar har utvecklats för olika tillämpningar och sticker ut med sina särskilda egenskaper, som bidrar till att skydda både miljö och personal. Dessa egenskaper är främst resurssparande, energisparande samt minskning av farliga ämnen och avfallsmängd. Användning av filter och recirkulationssystem gör till exempel att rengöringsmedel kan användas längre, vilket ger mindre avfall. Ett annat exempel är att sprejflaskor kan återfyllas. 

Med dessa speciella egenskaper hos våra rengöringssystem och rengöringsmedel tar vi ansvar för att skydda miljön och samhället. Nedan följer en översikt över dessa egenskaper. 

Nature Boost 

Nature Boost rengöringsmedel fokuserar på optimal prestanda, personalskydd och minskad miljöpåverkan. De är baserade på förnybara råmaterial och deras utmärkta utmärkt lösningsförmåga gör dem lämpliga för kraftiga föroreningar av fett, olja och adhesiv samt färg och bläck. 

VOC-fritt, VOC-reducerat 

Rådets VOC-direktiv (1999/13/EG) syftar till att avsevärt minska användningen av lösningsmedel och utsläppen av VOC till miljön, för att därmed skydda miljön och människors hälsa. Vid utveckling och tillverkning av våra produkter lägger vi stor vikt vid att utveckla VOC-fria eller VOC-reducerade produkter. I många tillämpningar kan vattenbaserade rengöringsmedel helt ersätta lösningsmedel. Vi erbjuder alternativ till ett antal starkt flyktiga lösningsmedel, för att uppfylla minskningsschemat. 

Clean Blue – energieffektivitet 

När energin blir dyrare och resurserna är begränsade blir energieffektivitet allt viktigare inom alla sektorer. Lågtemperaturrengöringsmedlen är utvecklade för mekanisk och manuell användning. De sparar energi och avlägsnar effektivt kraftiga föroreningar redan vid omgivningstemperatur. Rengöringsmedlen kan användas vid alla temperaturer, delar kan mätas i god tid, tappvattenförbrukningen minskar och risken att medlen torkar på detaljerna blir mindre. 

Minskning av farliga ämnen 

Med effektiva system och ofarliga produkter kan vi optimera processerna hos våra kunder. Rengöringsresultatet håller samma kvalitet, trots att rengöringen sker med ofarliga medel. Ingen tidskrävande, kostsam hantering av farliga ämnen. Lagringsutrymme för och utbildning rörande hantering av farliga ämnen krävs inte längre, och inga driftanvisningar behöver sammanställas. Personal och miljö skyddas. Till och med lärlingar kan hantera produkterna. 

Rengöring inom livsmedelsindustrin 

I Tyskland omfattas rengöring inom livsmedelsindustrin av LFGB, den tyska lagen rörande konsumentvaror och livsmedel. Enligt art. 2 i LFGB är rengöringsmedel att betrakta som konsumentvaror. Det är förbjudet att på marknaden föra ut konsumentvaror som innehåller ämnen som kan överföras till livsmedel eller dess yta. En del av våra vattenbaserade rengöringsmedel är lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin i enlighet med art. 31 i LFGB, eftersom de är blandbara med vatten och kan torkas bort utan att lämna rester. 

NSF-registrering (National Sanitation Foundation) 

Dessutom är ett antal av våra rengöringsmedel som kan användas inom livsmedelsindustrin godkända av NSF, vilket innebär att de är registrerade och godkända på internationell nivå. NSF International är en fristående, icke vinstdrivande organisation för produktprovning och -certifiering, vilken grundades i USA och fastställer standarder för många olika produkter för hushåll och industri. Med NSF-registrering kan användare och inspektörer lita på att våra produkter uppfyller reglerna rörande livsmedelssäkerhet.

Rengöringsmedel som uppfyller kraven i ÖNORM B 5105 

Våra rengöringsmedel BIO-CIRCLE L, ALUSTAR 300 och UNO W är registrerade och uppfyller kraven i ÖNORM B 5105. 

Det innebär att de kan behandlas med oljefrånskiljare. Rengöringsmedlen separeras med god säkerhet, eftersom oljan inte emulgerar. Kvar blir koncentrerat avfall, som kan lämnas till lämpligt avfallshanteringsföretag. Det behandlade rengöringsmedlet innehåller ingen mineralolja och kan användas på nytt. 

Rengöringsmedel som uppfyller kraven i ÖNORM B 5105 ger alltså mindre avfall och bidrar till miljöskydd. 

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

Button_Kennzeichnungsfrei-2000x2000_TEST-07

positive-icons-nsf

cart-white

positive-icons-oenorm