Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Innovation

Innovation

Partnerskap för framgång 

Med mer än 30 års erfarenhet inom ytteknik arbetar vi tillsammans med utveckling av alternativa och hållbara system och produkter, med fokus på miljöskydd samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Varje individ är involverad i utvecklingen av innovativa produkter och bidrar till att främja nya tekniker. Exempelvis arbetar vår fältpersonal och vår avdelning för appliceringsteknik nära samman för att skapa optimala lösningar, upptäcka nischer och hitta och utforma nya möjligheter för att fylla dem. Vår FoU-avdelning ägnar all uppmärksamhet åt uppgiften. Dessutom samarbetar avdelningen med universiteten i Bielefeld och Paderborn i framtidsorienterade projekt inom ytkemi, bioteknik och miljöskydd. På detta sätt identifieras idéer och lösningsmetoder för att uppfylla kundernas önskemål och de krav som ställs av morgondagens marknad. 

Mellan 2002 och 2004 har vi utvecklat våra verksamhetsprocesser enligt principen för hållbarhet, med stöd av be.st-projektet Cooperative sustainability-oriented benchmarking (samarbete för hållbarhetsorienterad riktmärkning) hos future e.V., och låtit jämföra dem med andra företags. Vi deltog i projektet tillsammans med fyra andra små och medelstora företag. Vetenskapligt stöd tillhandahölls av institutet för klimat, miljö och energi i Wuppertal. Detta innovativa projekt fastställde sammanhanget mellan de stränga krav som ställs på hållbarhet och hur de tillämpas i små och medelstora företag. 

Under de senaste åren har vi gjort enorma framsteg inom utvecklingen av effektiva rengöringssystem och alternativa rengöringsmedel. 

De största innovationerna är de recirkulationssystem som är integrerade i våra rengöringssystem samt användningen av mikroorganismer, som bryter ned olja och fett på naturligt sätt, vilket ger längre användbar livslängd hos och mindre förbrukning av kemikalier. Dessutom är våra system lätta att använda och är utformade för att uppfylla de olika krav som ställs vid arbetsplatserna och erbjuda det perfekta systemet för varje tillämpning. 

Våra produkter för rengöring och svetsning kan delas in i kategorierna NATURE BOOST, VOC-fritt eller VOC-reducerat, CLEAN BLUE, reducerad mängd farliga ämnen samt NSF-certifierat. Det innebär att många av produkterna är baserade på förnybara råmaterial, innehåller små mängder eller är fria från flyktiga organiska ämnen samt kan ge bättre energieffektivitet. Därtill är många av våra produkter märkningsfria enligt CLP-förordningen, och vissa kan till och med användas inom livsmedelsindustrin, vilket gör dem till effektiva men skonsamma alternativ till lösningsmedel, med jämn effektivitet. 

Företaget har tilldelats priser för vår innovativa styrka och vårt engagemang inom miljöskyddsområdet, av de federala myndigheterna i delstaten Nordrhein-Westfalen och av olika grupper och initiativ. 

  • 2005 tilldelades vi Effizienz-Preis NRW (Nordrhein-Westfalens pris för effektivitet) för vår komponenttvätt BIO-CIRCLE, för miljövänlig produktutveckling. 
  • 2005 fick vi också Deutscher Materialeffizienzpreis (tyskt pris för materialeffektivitet) för vår komponenttvätt BIO-CIRCLE. 
  • 2006 vann komponenttvätten BIO-CIRCLE också OÖ. Landespreis für Umwelt und Natur (Oberösterreichs statliga pris för miljö och natur) i kategorin klimatskydd/klimatskonande, som utdelades av Bildungs- und Beratungseinrichtung für Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich (utbildnings- och konsultationsinstitut för miljö- och landskapsskydd i Oberösterreich). 
  • 2006 och 2007 hedrades vi av Initiative Mittelstand med Innovationspreis im Bereich Umwelttechnik (innovationspris inom miljöteknikområdet) för den effektiva och ekonomiska funktionen hos BIO-CIRCLE, BIO-CIRCLE II och BIO-CIRCLE Compact. 
  • 2008 tilldelades vi Industriepreis (industripris) för BIO-CIRCLE Turbo, för innovativ produktutveckling. 

Vi drivs av idéer 

Inspiration och stimuli finns överallt – i ett telefonsamtal, ett kundsamtal, ett råd eller en tillfällig replik. 

Tiden står aldrig stilla och tekniken utvecklas snabbt. Varje idé kan öppna fältet för nya sätt för oss att driva utvecklingen. 

Vi optimerar och vidareutvecklar våra system och produkter kontinuerligt. 

Även interna processer omfattas av optimeringen. Vid vårt huvudkontor har vi till exempel implementerat ett idéhanteringssystem, som hjälper oss att identifiera nya stimuli och lösningar. 

Genom årliga projekt involverar vi också våra trainees och lärlingar i dessa optimeringsprocesser och utvecklar idéer för förbättring inom områden som avfallsförebyggande samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.