Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Historia

Bio-Circle Surface Technology GmbH är ett internationellt företag med säte i Gütersloh i Nordrhein-Westfalen. Företaget grundades 1985 som en liten garagefirma av teknikerna Ulrich och Manfred Berens och har sedan dess stått för utveckling, produktion och försäljning av innovativa kemiska och biotekniska produkter inom ytteknik. 

Lokalkontor och produktionsanläggningar har etablerats i Europa (Linz i Österrike, Rotkreuz i Schweiz) och andra delar av världen. 

Många olika produkter tillverkas med toppmodern teknik, för användning inom alla sektorer inom bearbetnings- och tillverkningsindustri samt handel. 

"Bio-Circles innovativa rengöringslösningar förbättrar de dagliga rengöringsprocesserna och hjälper våra kunder att arbeta bättre!"

Ulrich Berens, grundare och ordförande för Supervisory Board för Bio-Circle Surface Technology GmbH 

Grundat som familjeföretag för mer än 30 år sedan 

1985 startade två nyutexaminerade ingenjörer, Ulrich och Manfred Berens, ett litet tvåmansföretag. De första CFC-fria underhållsprodukterna, som såldes under företagsnamnet CB Chemie und Biotechnologie GmbH, provades i den lokala metallbearbetningsindustrin i Gütersloh med omnejd och användes med stor framgång. 

De anpassade sig efter kundernas behov och önskemål om resurssparande men effektiva produkter och utökade sitt utbud med fosfatfria, vattenbaserade rengöringsmedel och medel för optimering av svetsprocesser. Dessa och andra nya produkter delades in i kategorierna Cleaning, Welding, Protecting, Lubricating, Service, Ice-Free och Cleaning Systems och samlades under märkesnamnet Bio-chem. 

Kontinuerlig utveckling 

Tänker holistiskt, agerar hållbart 

Företaget har fokuserat på utveckling och produktion av effektiva, resurssparande och ekoanpassade produkter och har snabbt och kontinuerligt växt till ett blomstrande medelstort företag i Tyskland. Olika nyutvecklingar (komponenttvättsystem för manuell och mekanisk rengöring, med recirkulationssystem för att spara resurser, samt lågtemperaturprodukter som ger bättre energieffektivitet) har belönats med flera utmärkelser och har framgångsrikt etablerats på marknaden. 

Fler än 160 starkt motiverade personer arbetar vid företagets huvudkontor i Gütersloh i Tyskland. I samarbete med de internationella lokalkontoren och produktionsanläggningarna ser de till att distributionen fungerar över hela världen, i ett ständigt växande nätverk. Målsättningen är att erbjuda kunderna hög, tysktillverkad kvalitet, som uppfyller ekonomiska, ekologiska, sociala och samhälleliga krav. 

Närvaro på nationella och internationella mässor och utställningar främjar snabba, innovativa reaktioner på idéer och marknader, vilket säkerställer synergieffekter och kostnadseffektivitet. 

Hållbarheten hos våra Bio-Circle-produkter och -tekniker är vårt sätt att uppfylla behoven hos dagens människor och använda resurser på sådant sätt att även framtida generationer kan utnyttja dem. 

"För oss innebär hållbarhet att ta ansvar, såväl för vår företagsverksamhet och våra sociala aktiviteter som för alla miljöaspekter – MAKING GREEN WORK." Ulrich Berens, ordförande för Supervisory Board.

Toppmoderna rengöringssystem  

Vi arbetar med framtidsorienterade projekt inom miljöskydd, bioteknik och ytkemi, med en egen FoU-avdelning och i samarbete med universitetet i Bielefeld. Utgångspunkten för detta vetenskapliga arbete och denna utveckling är kundernas behov och de frågor som finns på morgondagens marknad. Under de senaste åren har vi därför fokuserat på att utveckla alternativa rengöringsmedel, med minskning av VOC (flyktiga organiska ämnen = lösningsmedel) som mål på medellång och lång sikt.

"Att minska mängden lösningsmedel under de närmaste åren kommer att bli den största utmaningen för oss och våra kunder,"

säger Andreas Hüttner, Managing Director Austria.

1985 CB Chemie und Biotechnologie GmbH i Verl grundas av de nyutexaminerade ingenjörerna Ulrich och Manfred Berens, under namnet Ingenieurbüro für Chemie und Biotechnologie.
1987 Den första personalen anställs inom produktion och kontor.
1988 BIO-CHEM blir märkesnamn för de tillverkade produkterna.
1989 Den första personalen anställs inom försäljning och marknadsföring.
1991 Företagets namn ändras till CB Chemie und Biotechnologie GmbH.
1993 Företagets byggnad i Berensweg i Gütersloh uppförs.
1997 Lokalkontor etableras i Gmunden i Österrike och Rotkreuz i Schweiz.
2002 Verksamhet startas vid produktionsanläggningarna i Montreal i Kanada och São Paulo i Brasilien. Dessa produktionsanläggningar försörjer den nord- respektive sydamerikanska marknaden.
2002 Produktionsanläggningen och kontorsbyggnaden utökas. 
2004 Verksamhet startas vid produktionsanläggningen i Istanbul i Turkiet. Denna produktionsanläggning försörjer marknaderna i Turkiet och Iran.
2004 Bio-Circle Surface Technology registreras som varumärke hos tyska patent- och registreringsverket.
2005 Lokalkontoret i Katowice i Polen grundas.
2006 Verksamhet startas vid produktionsanläggningen i Coimbatore i Indien. Denna produktionsanläggning försörjer marknaderna i Indien och Förenade Arabemiraten.
2008 Lokalkontoren i Targu Secuiesc i Rumänien och Brno i Tjeckien grundas.
2009 CB Chemie und Biotechnologie Ges.m.b.H. i Österrike förvärvar SEPRO Umwelttechnik Handelsgesellschaft m.b.H. & Co. KG och Bio-Circle Surface Technology GmbH i Linz grundas.
2010 Tyska CB Chemie und Biotechnologie GmbH byter namn till Bio-Circle Surface Technology GmbH. Lokalkontoren i Schweiz och Österrike byter också namn, till Bio-Circle Surface Technology AG (Schweiz) respektive Bio-Circle Surface Technology GmbH (Österrike).
2011 Företagets 25-årsjubileum
2012 Lokalkontoren i Madrid i Spanien och Dubai i Förenade Arabemiraten grundas. Verksamhet startas vid produktionsanläggningen i Elektrėnai i Litauen. Denna produktionsanläggning försörjer marknaderna i de baltiska staterna och OSS-länderna.
2013 Företagets anläggningar utökas
2014

Nya lokalkontor grundas i Italien, Danmark och Sverige

2015

Företagets huvudkontor i Gütersloh utvidgas, nya företagsbyggnader uppförs i Österrike, Schweiz och Kina