Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Artikeln har lagts till.

Power Cleaner 400

A02094

Avlägsnar de envisaste mineralavlagringar

Vattenbaserat, lågskummande, surt rengöringsmedel för mekanisk rengöring

Power Cleaner 400 är ett lågskummande, mycket effektivt rengöringsmedel, som avlägsnar de envisaste mineralavlagringar vid rengöring av olika material och metaller. Rengöringsmedlet är fritt från fosforsyra och saltsyra, vilket gör det mindre korrosivt och aggressivt. 

 • Rengöring och spolning av rör, kylare och liknande med RWR, rengöringsapparat för rör och värmeväxlare 
 • Mindre korrosivt är konventionella syror
 • Icke-oxiderande 
 • God termisk stabilitet – kan värmas till 60 °C
 • Fritt från fosfat, fosforsyra och saltsyra 

Storlekar

Dunk 20 l

Fat 200 l

Produkt detaljer

Power Cleaner 400 är ett effektivt, vattenbaserat, surt rengöringsmedel, som avlägsnar de...mer
Power Cleaner 400

Power Cleaner 400 är ett effektivt, vattenbaserat, surt rengöringsmedel, som avlägsnar de envisaste mineralavlagringar. Rengöringsmedlet är aggressivt mot avlagringar men skonsamt mot ytor. God förmåga att lösa upp kalkavlagringar, urinfläckar och andra avlagringar och på ytor och i rörsystem av metall och andra material. Även lämpligt för sprutrengöring. 

 • Mycket effektivt 
 • För manuell och mekanisk användning 
 • Fritt från fosforsyra och saltsyra 
 • God materialkompatibilitet 
 • Universellt användbart 
 • Endast svagt korrosivt 
 • Inga klorider, inga halogenföreningar 
 • Icke-oxiderande 
 • Svag lukt, inga irriterande ångor 
 • Fungerar vid omgivningstemperatur men är termiskt stabilt 
 • Lätt biologiskt nedbrytbart 

Rengöringsmedlet har svag lukt och avger inga obehagliga eller irriterande ångor vid användning. Detta medför bättre arbetsplatssäkerhet för användare. Det är lätt biologiskt nedbrytbart, vilket gör det till ett bra alternativ till rengöringsmedel som innehåller fosforsyra eller saltsyra. Rengöringsmedlet är icke-oxiderande och innehåller inga klorider eller halogenföreningar. De sura aktiva ingredienserna i Power Cleaner 400 verkar endast svagt korrosivt på många material. Ett användningsområde är att avlägsna missfärgningar från aluminium, koppar och mässing. Gott rengöringsresultat redan vid omgivningstemperatur. Spreja bara på produkten, låt verka och torka bort med en fuktad trasa eller fuktat papper. Material som är känsligt för korrosion bör torkas efter rengöring och korrosionsskyddas. Koncentrationen vid applicering beror på mineralavlagringens typ och hur hårt den sitter. 

Experttips 

Power Cleaner 400 är utvecklat för användning i rengöringsapparater för rör och värmeväxlare (RWR). Föroreningar kan också lösas upp snabbt i ultraljudstvätt eller badtvätt. 

Ladda ner Säkerhetsdatablad

Relaterade länkar "Power Cleaner 400"

Märkningar
rengöringsmedlet kan blandas med vatten och är därför mycket ekonomiskt
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur
Lämplig för användning i livsmedelsindustrin
Minskning av flyktiga organiska föreningar
Teknisk specificationmer

Teknisk specification

Material: aluminium, Icke-järnmetaller, Plattor, Stål / rostfritt stål
Concentrate: dilutable
Kvalitets märkning: blandbar med vatten, Clean Blue, NSF, VOC reducerad
Mekanik: automatic parts washing machine, Immersion bad, Manuell (handtvätt), pipe- & heat exchanger cleaning, ultrasonic
Kontanimering: limescale, mineral deposits, Rost, oxidation, missfärgning
Check material compatibility: rubber, varnished surfaces, wood, zinc-coated surfaces
Cleaner basis: water-based acidic
Manual/automatic: automatic, manual
VOC Content: VOC reduced
Varningar: Eye Dam. 1, Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B
Märkning: Märkt
För aluminium, koppar och mässing Bra rengöringsresultat redan vid rumstemperatur...mer

Användningsområden

 • För aluminium, koppar och mässing
 • Bra rengöringsresultat redan vid rumstemperatur
 • Rengöring och spolning av rör, kylare, värmeväxlare och liknande med RWR rengöringsmaskin
 • Avlägsnande av starkaste mineralföremål som ytor och rörsystem gjorda av olika material och metaller
Power Cleaner 400 är konstruerad för användning i rör och värmeväxlarens rengöringssystem (RWR)...mer

Applicering

Power Cleaner 400 är konstruerad för användning i rör och värmeväxlarens rengöringssystem (RWR)

Även applikationer i ultrljud fungerar bra

Senast betraktad

MÄRKNINGAR
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar