Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Artikeln har lagts till.

ALUSTAR 100

A02077

Märkningsfritt lågskummande rengöringsmedel för mekanisk avfettning av komponenter. 

ALUSTAR 100 är en märkningsfri produkt för användning i automatiserade avfettningsprocesser. Den är blandbar med vatten och därmed mycket effektiv. Den kan användas på aluminium och på andra känsliga ytor, som galvaniserade komponenter m.fl.

 • Vattenbaserat, lösningsmedelsfritt rengöringsmedel för mekaniska tillämpningar 
 • Lämpligt för rengöring av aluminium, galvaniserade ytor och plast, men också för stål och rostfritt stål 
 • Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen 

Storlekar

Dunk 20 l

Fat 200 l

IBC 1000 l

Produkt detaljer

Effektivt Dess separerande egenskaper underlättar avlägsnande av fett och olja på...mer
ALUSTAR 100

Effektivt

Dess separerande egenskaper underlättar avlägsnande av fett och olja på komponenter.

Den effektiva sammansättningen gör att ALUSTAR 100 kan användas med så låg koncentration som 3 till 5 %.

ALUSTAR 100 är ett lågtemperaturrengöringsmedel och fungerar alltså effektivt vid omgivningstemperatur. Rengöringsförmågan ökar med stigande temperatur. 

Särskilda användningsområden 

Eftersom ALUSTAR 100 är märkningsfritt är det särskilt väl lämpat för borttagning av lätta till måttliga föroreningar med maximal arbetsplatssäkerhet. 

Produktegenskaper i korthet 

 • Vattenbaserat, lösningsmedelsfritt rengöringsmedel utan silikat 
 • Svagt alkaliskt 
 • Lämpligt för mekaniska rengöringsprocesser 
 • Lämpligt för rengöring och avfettning av aluminium, galvaniserade ytor och plast, men också för stål och rostfritt stål 
 • Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen

Ladda ner Säkerhetsdatablad

Relaterade länkar "ALUSTAR 100"

Märkningar
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur
Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen
Fri från flyktiga organiska föreningar
Teknisk specificationmer

Teknisk specification

Material: aluminium, Icke-järnmetaller, Lackade ytor, Plast, Plattor, Stål / rostfritt stål, Zinkbelagda ytor
Kvalitets märkning: Clean Blue, Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen, VOC fri!
Mekanik: automatic parts washing machine, Automatisk rengöringsenhet, pipe- & heat exchanger cleaning, ultrasonic
Check material compatibility: rubber
Cleaner basis: water-based alkaline
Manual/automatic: automatic
VOC Content: VOC free
Kontanimering: corrosion protection light, Damm, fingeravtryck, lätta rester, dust and swarf, grease, Matrester, Nikotin, oil, separating agents, Rök och sot
Märkning: Ingen märkning
Concentrate: miscible with water
Universalmedel – för manuella och mekaniska tillämpningar (som högtryckstvättar och...mer

Användningsområden

 • Universalmedel – för manuella och mekaniska tillämpningar (som högtryckstvättar och ultraljudstvättar) 
 • För enkla rengörings- och avfettningsuppgifter
 • I automatiserade komponentrengöringsprocesser, till exempel i produktion eller vid underhåll 
 • Lämpligt för känsliga material, som aluminium eller galvaniserade ytor m.fl.

Lämpligt för 

 • Ultraljudsutrustningar
 • Komponenttvättsystem med varmvatten 
 • Linje- och flerkammarsystem 
 • Transportörsystem 
 • Sprutsystem 
 • Spolsystem
 • Högtryckstvättar 
 • Badtvättar 
Späd bara ALUSTAR 100 med vatten till önskad koncentration och häll i tvättutrustningen. När...mer

Applicering

Späd bara ALUSTAR 100 med vatten till önskad koncentration och häll i tvättutrustningen. När rengöringsförmågan försämras, fyll på vätska eller byt ut rengöringsvätskan. 

Senast betraktad

MÄRKNINGAR
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar