Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

Artikeln har lagts till.

Smoke Resin Remover DB

A01058

Smoke Resin Remover DB används för mekanisk borttagning av extremt envisa föroreningar, som rökharts, friktionsdämpande fett och rullagerfett samt fett och olja som förhartsats. Rengöringsmedlet används främst inom underhåll, för effektiv rengöring av maskindelar. 

Det är godkänt av Deutsche Bahn AG och är alltså även lämpligt för rengöring av tåg och deras komponenter. 

 • Avlägsnar rökharts, fett och olja som förhartsats samt friktionsdämpande fett och rullagerfett 
 • Universellt användbart i sprutrengöringsapparater med en eller flera kamrar (komponenttvättar med varmvatten), badtvättar och ultraljudstvättar samt i synnerhet i RWR rengöringsapparater för rör och värmeväxlare 
 • Godkänt av Deutsche Bahn AG: SAP 667 836

Storlekar

Dunk 10 l

Dunk 20 l

Fat 200 l

IBC 1000 l

Produkt detaljer

Smoke Resin Remover DB är starkt koncentrerat, vattenbaserat och alkaliskt och innehåller...mer
Smoke Resin Remover DB

Smoke Resin Remover DB är starkt koncentrerat, vattenbaserat och alkaliskt och innehåller utvalda ytaktiva ämnen som förhindrar skumbildning under rengöringsprocessen. Det innebär att det kan användas i olika rengöringssystem, som sprutrengöringsapparater med en eller flera kamrar (HTW), badtvättar och ultraljudstvättar samt i synnerhet i RWR (rengöringsapparater för rör och värmeväxlare). Vid rengöring av tåg och tillhörande komponenter används speciella appliceringssystem. 

Rengöringsmedlet är universellt användbart och avlägsnar effektivt extremt envisa föroreningar, som rökharts, kolavlagringar och förhartsat fett, från maskindelar och -komponenter. 

Kan sköljas bort med vatten utan att lämna rester, och kan därför användas även inom livsmedelsindustrin. 

 • Starkt koncentrerat, vattenbaserat, alkaliskt rengöringsmedel 
 • Avlägsnar effektivt de mest envisa föroreningar 
 • Universellt användbart inom mekanisk rengöring 
 • Optimal rengöringstemperatur cirka 60 °C 

Ladda ner Säkerhetsdatablad

Relaterade länkar "Smoke Resin Remover DB"

Tips & Trix

Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen oder hochglanzpolierten Metallen einsetzen. Im Vorab an einer unauffälligen Stellen auf Materialverträglichkeit prüfen.

Teknisk specificationmer

Teknisk specification

Material: Plast, Plattor, Stål / rostfritt stål
Varningar: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Met. Corr. 1, Skin Corr 1A
Kontanimering: burnt-in organic contaminations, corrosion protection light, grease, Gummirester, Harts, Matrester, Nikotin, oil, separating agents, Rök och sot, tar
Mekanik: automatic parts washing machine, Manuell (handtvätt), ultrasonic
Check material compatibility: rubber, varnished surfaces
Cleaner basis: water-based alkaline
Manual/automatic: automatic
Concentrate: dilutable
Märkning: Märkt
Universellt användbart i sprutrengöringsapparater med en eller flera kamrar (HTW), badtvättar...mer

Användningsområden

 • Universellt användbart i sprutrengöringsapparater med en eller flera kamrar (HTW), badtvättar och ultraljudstvättar samt i synnerhet i rengöringsapparater för rör och värmeväxlare (RWR) 
 • För användning vid underhåll 
 • För rengöring av gods- och passagerartåg 
 • Lämpligt för användning inom livsmedelsindustrin
Smoke Resin Remover DB används i önskat rengöringssystem spätt med vatten upp till 1:40....mer

Applicering

Smoke Resin Remover DB används i önskat rengöringssystem spätt med vatten upp till 1:40. Rengöringsmedlet kan värmas för bättre rengöringsförmåga och kortare rengöringstid. Optimal rengöringstemperatur är cirka 60 °C. Vid användning inom livsmedelsindustrin ska de rengjorda ytorna sköljas noga med vatten efter rengöring. 

Vi rekommenderar att provning på ett dolt ställe utförs före rengöring för att kontrollera kompatibiliteten med alkaliekänsliga ytor och blankpolerad metall. 

Senast betraktad

MÄRKNINGAR
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar