Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

UNO

Produkterna i UNO-serien är enastående mångsidiga. De vattenbaserade, alkaliska universalrengöringsmedlen täcker många användningsområden. De mycket effektiva ytaktiva ämnena sänker ytspänningen, så att alla slags föroreningar löses skonsamt. 

Nedanstående föroreningar kan avlägsnas. 

 • Vegetabilisk olja, mineralolja och fett 
 • Protein
 • Pigmenterat bläck 
 • Färska färgrester 
 • Släppmedelsrester 
 • Plastrester 
 • Rökavlagringar 
 • Vax 
 • Harts 

Serie UNO kan användas i manuella och mekaniska tillämpningar. 

Vid användning i mekaniska rengöringsapparater kan badlivslängden förlängas med hjälp av oljefrånskiljare – rengöringsmedlet behåller sin rengöringsförmåga under lång tid. Produkterna fungerar utan uppvärmning, vilket sparar energi. 

Samtliga UNO-produkter är fria från fosfat och har lägsta möjliga märkning. 

Produkterna kan användas på nedanstående material. 

 • Stål/rostfritt stål 
 • Trä 
 • Syntetmaterial
 • Keramer
 • Kakel och klinker 
 • Gummi 
 • Aluminium och zink (applicera inte koncentrerat!) 

Dessa egenskaper gör UNO-produkterna lämpliga där olika material ska rengöras och avfettas effektivt. 

Speciella egenskaper hos serie UNO 

S – kraftfull version 

UNO-produkter med ett extra S i beteckningen innehåller en liten andel lösningsmedel (5 %). Det förstärker rengöringsförmågan och underlättar avlägsnande av kraftigare föroreningar. 

F – skumfritt, lämpligt för mekaniska tillämpningar 

F står för skumfritt (foamless). Produkter med denna beteckning är lågskummande, vilket gör att de kan användas i olika rengöringsapparater: 

 • Ultraljudsbad 
 • Högtryckstvättar 
 • Dimutsugssystem 
 • Linje- och flerkammarsystem 
 • Med flera 

P – extra korrosionsskydd 

För material som lätt korroderar rekommenderar vi att man använder en UNO-produkt med korrosionsskyddsmedel. Annars kan vattenbaserade rengöringsmedel utlösa lätt rostbildning efter rengöring. Detta förebyggs av det extra korrosionsskyddet, som dock inte ersätter permanent korrosionsskydd för känsliga komponenter. 

V – viskositetstillsats för vertikala ytor 

Den viskösa versionen är avsedd för rengöring av vertikala och sluttande ytor. Gelstrukturen gör att medlet fäster på ytorna, vilket ger optimal verkningstid. Därefter avlägsnas produkten på vanligt sätt och efterlämnar en ren yta. 

Specialprodukter i serie UNO 

Serien innehåller två specialprodukter för speciella tillämpningar:

UNO W, universalrengöringsmedel utvecklat speciellt för verkstadssektorn, med egenskaper från både F (lågskummande) och P (korrosionsskydd). Detta är ett allround-medel inom verkstad och underhåll, men även inom jordbruk, skogsbruk och byggindustri. 

UNO X, som utvecklats speciellt för användning på stora, vertikala ytor, är speciellt visköst och effektivt. Det kan användas på alla stora, vertikala ytor som behöver rengöras. 

Läs mer

FÖRDELARNA

 • universell in der Anwendung 
 • ölabscheiderverträglich 
 • optimal für Niedrigtemperaturreiigung 
 • VOC-frei/ -reduziert
Produkterna
Vorteile
UNO S F
-
UNO S V
-