Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

PROLAQ L Serien

Rengöring av lackeringsutrustning 

PROLAQ-serien är en innovation inom rengöring av verktyg för applicering och bearbetning av lack. Lack och färg måste regelbundet avlägsnas från färgsprutor, slangar, penslar och rollers för att dessa ska behålla sin funktion. Utmärkt rengöringseffekt uppnås på färg, lack och tryckfärg som inte torkat. 

Lackborttagningsmedlen har hög flampunkt, vilket minimerar brandrisken och riskerna för miljö och personal. PROLAQ L rengöringsmedel är avsedda för manuell och mekanisk användning, och tack vare att de är VOC-reducerade bidrar de till skyddet för miljö och personal. 

Rengöringsmedlen är återanvändbara och behöver inget ångutsugssystem, vilket bidrar till lägre kostnader. Dessutom behöver inget explosionsskyddat område upprättas. 

Explosionsskyddade om områden upprättas där antändliga ämnen tillverkas, bearbetas, transporteras eller används. För att säkerställa god säkerhet är PROLAQ-rengöringsmedlen utvecklade för att ha låg märkning och vara oantändliga. Rengöringsmedlen omfattas inte av några särskilda transportföreskrifter. De kan enkelt lagras vid arbetsplatsen. 

De VOC-reducerade rengöringsmedlen är lämpliga för rengöring av färgsprutor, slangar och lackkanaler. Även tillbehör som filter, penslar och rollers kan rengöras snabbt och effektivt. Lackborttagningsmedlen kan också användas för att avlägsna lackrester från rollers, sugstöd, pumpar och mycket mer. Rengöringsförmågan visar sig vid borttagning av lösningsmedelsbaserade akryl- och epoxibaserade en- och tvåkomponentlacker, melamin- och alkydfärg, för att nämna en del. Rengöringsmedlen är återanvändbara och kan, i kombination med rengöringssystemen PROLAQ Auto och PROLAQ Compact, användas flera gånger, vilket gör dem unika på marknaden. 

Systemet uppfyller industrins krav i alla avseenden. Våra rengöringsmedel är den perfekta lösningen för alla industrisektorer där lackeringsprocesser förekommer, som tillverkning av containers, anläggningar, maskiner, jordbruksredskap eller andra metallkonstruktioner. 

 

PROLAQ L 100

 • För vattenbaserade färger och lacker, VOC-reducerad

PROLAQ L 500

 • Främst för lösningsmedelbaserade färger och lacker, VOC-reducerad

PROLAQ L 400

 • Främst för lösningsmedelbaserade färger och lacker, VOC-reducerad, utan märkning enligt CLP Regulationen

PROLAQ L US

 • För rengöring utav torkad färg och lack i Ultraljudstvätt, VOC-reducerad,

Läs mer

FÖRDELARNA

 • Avlägsnar färg, lack och tryckfärg som inte torkat 
 • För rengöring av färgsprutor, gravitationsmatade färgsprutor, slangar etc. 
 • VOC-reducerat 
 • Låg märkning (utropstecken) 
 • Ingen brandrisk, ingen miljöfara 
 • Återanvändbart 
 • Längre användbar livslängd 
 • Kan återanvändas 5–10 gånger 
Produkterna
Vorteile
PROLAQ L 100
-
PROLAQ L 500
-
PROLAQ L 400
-
PROLAQ L US
-