Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

E-WELD Shield

Beläggning av raster med E-WELD Shield i plasma- och laserskärning förhindrar stora uppbyggnader
av slagg. Detta gör rasterna enklare och snabbare att rengöra, och de kan användas under en längre tid.
Det innebär att användandet av E-WELD Shield inte bara sparar tid utan också minskar kostnaderna.

Minska dina kostnader!

Plasma- och laserskärningssystemen är tillgängliga under längre perioder eftersom rasterna inte behöver
bytas så ofta och rengöringen tar mindre tid. Detta innebär att systemen kan köras under längre tid och högre
kvantiteter kan produceras. En minskning av uppbyggnad av slagg kommer också att resultera
i en bättre utklippskvalitet, eftersom materialet ligger platt på rasterna.

Lätt, ergonomiskt och effektivt

Blanda E-WELD Shield ordentligt, och använd sedan det helt enkelt på de nya eller renade rasterna med hjälp av en spruta.
Det är också mycket ekonomiskt eftersom 1 kg vanligen är tillräcklig för ca. 20 kvadratmeter. De keramiska tillsatsmedel
som finns i förhindrar effektivt slagg som byggs upp i skärningsprocessen från vidhäftning.
Säker applikation är garanterad eftersom produkten är fri från flyktiga organiska föreningar och inte kräver märkning
enligt CLP-förordningen.

Läs mer

FÖRDELARNA

  • Tids sparande:

           Snabb och enkel rengöring av raster tack vare att mindre slagg fastnar

  • Håll nere kostnaderna: 

           Längre livslängd på rasterna.

           Systemet kan användas över längre tidsperopder.

  • Bättre kvalite:

           Materialet ligger bättre vilar rakt på rasterna.

Produkterna
Vorteile
E-WELD Shield
-