Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

FT -Final Touch

Snabbtorkande lösningsmedelssubstitut 

Rengöringsmedlen i FT-serien används främst vid förbehandling av ytor och är lämpligt för borttagning av adhesivrester och olja från maskinbearbetning. De används bland annat för rengöring och avfettning före beläggning, limning, etikettering eller lackering. De avlägsnar rester som försämrar adhesionen för material som appliceras på ytorna. Vid slutrengöring avlägsnas fingeravtryck, damm och lätt olja effektivt. 

Egenskaper för FT-rengöringsmedel 

FT 100 och FT 300 rengör utan ytaktiva ämnen och används speciellt för släta och blanka ytor, som glas och metall. Dessutom kan FT 100 användas inom livsmedelsindustrin.

FT 200 och FT 400 är fosfatfria och ger den rengjorda ytan tillfälligt korrosionsskydd. FT 200 avdunstar mycket snabbt, FT 400 avlägsnar också extremt kraftiga föroreningar. 

Korrosionsinhibitorerna underlättar korttidsförvaring mellan avfettning och nästa processteg. De ingående ytaktiva ämnena uppfyller kraven i förordningen om tvätt- och rengöringsmedel rörande biologisk nedbrytbarhet. 

De alkaliska FT-medlen är vattenbaserade och effektiva alternativ till lösningsmedel, cellulosaförtunning och kallrengöringsmedel. De är oantändliga och torkar avsevärt fortare på ytan än andra vattenbaserade produkter. 

Produkterna i serien kan appliceras direkt, vilket gör dem lätta att använda. De behöver inte spädas. De lämnar inga ränder eller fläckar och praktiskt taget inga rester. 

De är VOC-reducerade eller har lågt VOC-innehåll och är klassificerade som märkningsfria enligt CLP-förordningen, vilket är bra för miljön och för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Det innebär att de är säkra och använda och bidrar till personalhälsan. 

Eftersom de inte innehåller några farliga ämnen är de inte bara enklare att förvara utan också att transportera, vilket ger lägre kostnader. Att använda de vattenbaserade FT-rengöringsmedlen i stället för lösningsmedel minskar kostnaderna för avfallshantering och förvaring, liksom kostnaderna för utbildning, försäkring och transport. Vid optimal applicering kan rengöringsmedelsförbrukningen minskas med upp till 50 % jämfört med konventionella lösningsmedel. 

Läs mer

FÖRDELARNA

  • Ersätter lösningsmedel, cellulosaförtunning och kallrengöringsmedel
  • Rengöring utan rester, ränder och fläckar
  • Snabbtorkande 
  • Klart för användning 
  • Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen 
  • VOC-reducerat eller med lågt VOC-innehåll 
  • Säkert och enkelt att använda 
  • Fritt från fosfat och ytaktiva ämnen 
  • Bättre miljöskydd samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
  • Inga farliga ämnen, vilket innebär lägre kostnader 
Produkterna
Vorteile
FT 100
-
FT 300
-
FT 200
-
FT 400
-