Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

E-Weld Serien

Detta vattenbaserade sprejmedel för stänkskydd hindrar svetsstänk från att brännas fast vid MIG-/MAG-svetsning och laserskärning. Svetssläppmedlen har utmärkta vätningsegenskaper. Svetsning av rostfritt stål eller andra metaller, lasersvetsning eller fordonstillverkning, tillverkning av extraordinära konstruktioner, containers eller pannor – produkterna kan användas överallt där svetsning utförs, som vid tillverkning av stålkonstruktioner, maskiner, containers, jordbruksmaskiner, specialmaskiner, hyllor, fordon, tryckkärl och kranar, liksom inom försörjningsteknik och transportörteknik. 

Släppmedlen är miljömedvetna alternativ till konventionella medel i sprejburkar – genererar inget farligt avfall och kräver inget komplicerat avfallshanteringssystem. Utöver funktionen som svetssläppmedel har de en rengörande komponent. Släppmedlet E-WELD 3 har till exempel rengörande och avfettande verkan. Särskilt lämpligt för laserskärning, eftersom det förebygger bildning av beläggning vid laserpenetrationspunkten, vilket ger släta snittkanter, medan E-WELD 4 släppmedel drivs undan från svetsstället, vilket säkerställer porfria svetsfogar. E-WELD Nozzle ger keramiskt skydd för gasmunstycken, kontaktrör och munstyckshållare, svetsmunstycken, kontaktmunstycken och klämdon vid MIG-/MAG-svetsning, och är termiskt stabilt upp till 1000 °C. Som släppmedel vid robotiserad svetsning rekommenderas E-WELD Rob. 

Släppning 

De utvalda ingredienserna lämnar en skyddsfilm på metallen, vilken fungerar som barriär mellan arbetsstycket och den heta metallen och därmed förhindrar att svetsstänk fastnar på ytan. Ingredienserna ger utmärkt släppning även i mycket tunna skikt. Svetsstänken kallnar mycket fort och extrakten hindrar dem från att fastna. Vatteninnehållet i medlet påverkare inte svetsfogen negativt. Dessutom skyddas svetsmunstycken, apparater och arbetsstycken från svetsstänk. Ingen efterföljande slipning av ytorna behövs. 

Det miljövänliga släppmedlet innehåller ingen drivgas, som de som levereras i sprejburkar, vilket ger mindre risker vid svetsning än vid användning av sprejburkar med drivgas. Eftersom de är vattenhaltiga är E-WELD-produkterna oantändliga. De innehåller inte heller silikon, vilket är en särskild fördel i lackverkstäder. 

Rengörande effekt 

De ytaktiva ämnena i svetsskyddssprejerna säkerställer jämn och fullständig vätning av plåtytan. E-WELD 3 har dessutom rengörande effekt, vilket innebär att stänkskyddsmedlet kan avlägsna tunna fettlager från plåtar. Därmed undviks tidsödande rengöring av fogen. 

Ta bara sprejflaskan och spreja på, svetsa och torka rent – klart. Stänkskyddsprodukterna har olika godkännanden för problemfri förzinkning och lackering efter svetsning. Bland dessa finns godkännanden från Herning Zinc Coating, Volkswagen AG, SLT Laser Technology samt Dresden Institute for Corrosion Protection, för att bara nämna några. 

Produktjämförelse 

 • E-WELD 2: för alla användningsområden, särskilt lämpligt för tunna och/eller förvärmda plåtar och flerskiktssvetsfogar, gott korrosionsskydd, ringa lukt 
 • E-WELD 3: vattenbaserat med rengörande och avfettande verkan på starkt fettbemängda plåtar, även idealiskt för att skydda plåtar vid laserskärning, ringa lukt 
 • E-WELD 4: premiumkvalitet – hög processtillförlitlighet, god kompatibilitet med alla material, processer nedströms påverkas inte, gott korrosionsskydd, ringa lukt 
 • E-WELD Gel: munstycksskydd 
 • E-WELD Rob: munstycksskydd i robottillämpningar 

Läs mer

FÖRDELARNA

 • Sparar tid och kostnader 
 • Utmärkta vätningsegenskaper 
 • Minimal förbrukning 
 • Fritt från lösningsmedel och silikon 
 • Mycket goda släppningsegenskaper 
 • Galvanisering och lackering efter svetsning kan utföras utan problem 
 • Stabila emulsioner gör att de aktiva ämnena inte separerar vid förvaring 
 • Inget tröttsamt skakande av behållare 
 • Lämpligt för högtemperatursvetsning, laserskärning, robotiserad svetsning etc. 
 • Emulsionen förblir stabil under hela sin hållbarhetstid om minst 1 år (frostskyddad förvaring) 
 • Miljövänligt: ingen drivgas används som i sprejburkar 
 • Ingen märkning krävs enligt CLP-förordningen 

Användning

Produkterna
Volym
Typ
pH-Värde
VOC Gehalt (%)
Flammpunkt (C°)
E-WELD 2
0.5L
Sprayflaska
8.6
-
Inte relevant
E-WELD 3
0.5L
Sprayflaska
8.8
-
Inte relevant
E-WELD 4
0.5L
Sprayflaska
8.3
-
Inte relevant
E-WELD Nozzle
0.40000
Aerosoldose
nicht anwendbar
748 g/l
-100