Bio-cirkeln använder cookies för att säkerställa bästa möjliga service. Om du fortsätter att bläddra, godkänner du användningen av cookies. Dataskydd

RWR-80 L KST Manuell

G29027

RWR-system från Bio-Circle är den perfekta lösningen för rengöring av system med interna kretsar utan att demontera dem. RWR KST är anpassat till de speciella kraven vid rengöring av kylkanaler i plastformsprutningsverktyg. Det ökar kyleffekten och minskar därmed kassationen och möjliggör högre produktionstakt.

  • System för rengöring av kylkanaler i plastformsprutningsverktyg 
  • Avlägsnar kalkavlagringar och korrosion från system med interna kretsar 
  • Ingen tidskrävande demontering – anslut bara tillförsel- och returledning och starta rengöringen 

Produkt detaljer

RWR KST rörrengöringsapparater från by Bio-Circle är specialiserade system för rengöring av...mer
RWR-80 L KST Manuell

RWR KST rörrengöringsapparater från by Bio-Circle är specialiserade system för rengöring av kylkanaler i formsprutningsverktyg för plast. Rost, kalkavlagringar och andra föroreningar tenderar att med tiden ansamlas i plastformsprutningsverktyg. Typen av föroreningar beror på vilket kylmedel som används. 

Tidigare har man accepterat sjunkande kyleffekt tills verktyget måst demonteras, vilket var en komplicerad process, för att med tidsödande metoder avlägsna föroreningar innan verktyget åter monterades. Detta var inte bara mycket arbetsintensivt, utan också kunde medföra produktionsstopp eller mer eller mindre allvarlig skada på verktyget. 

Med RWR KST slipper man detta trista och tidskrävande underhållsarbete. Anslut bara rörrengöringsapparatens tillförsel- och returledning till verktyget. Systemet pumpar rengöringsvätska genom verktyget så att det rengörs invändigt utan att behöva demonteras. 

Slangdiametern är 1/2'' och systemets användbara volym är 60 l, vilket räcker för att rengöra många olika formsprutningsverktyg. Rengöringstemperaturen är fabriksinställd till 60 °C, men kan ställas in mellan 30 och 90 °C. 

Viktigaste tekniska egenskaper i korthet 

  • Slangdiameter 1/2'' 
  • 60 l användbar volym 
  • Spänningsmatning 400 V, 50 Hz 
  • Fabriksinställd till optimala 60 °C (kan ställas in mellan 30 och 90 °C) 

Speciella egenskaper för plastformsprutningssektorn 

RWR KST är anpassat till de speciella kraven vid rengöring av kylkanaler i plastformsprutningsverktyg. Den intermittent arbetande tryckluftsdrivna membranpumpen ger extremt effektiv rengöring av trånga kylkanaler även vid mycket litet flöde. Detta är särskilt användbart vid rengöring av krokiga kylkanaler. 

Digital flödesmätare 

Samtliga system är försedda med digital flödesmätare. Den mäter flödet genom komponenten, för att visa om rengöringen pågår (ökande flöde) eller är slutförd (konstant flöde). 

System med beteckningen Dual har också en separat krets med centrifugalpump för exakt styrning av flödet. Därmed kan enhetligt målflöde fastställas för varje verktyg. 

Tryckluftsanslutning 

Efter rengöring blåser tryckluft genom en integrerad anslutning ut rengöringsmedlet från verktyget, tillbaka till tanken. Därmed går inget rengöringsmedel förlorat. 

Växling av flödesriktning 

Om en kanal sätts igen av lösta föroreningar, kan det hjälpa att växla flödesriktning för att spola ut de lösta partiklarna från verktyget i motsatt riktning. Flödesriktningsväxlingen kan initieras manuellt, genom omställning av två kulventiler, eller automatiskt. System med automatisk växling har beteckningen Automatic. Automatisk växling av flödesriktning med fastställda intervall. 

Integrerad spolanordning för korrosionsskydd 

Eventuellt kvarvarande rengöringsmedel i verktyget bör neutraliseras, för att skydda mot ny korrosion. Detta kan åstadkommas genom sköljning med två olika slangar för att spola med korrosionsskyddsmedel, eller med integrerad spolningsanordning. På system med separata slangar växlas slang, på system med integrerad spolningsanordning slås en omkopplare om. 

System med beteckningen Dual har alltid integrerad spolningsanordning. 

Har du frågor kring vilken apparat som passar dig? Vi hjälper gärna till. 

De rätta rengöringsmedlen för plastformsprutningssektorn 

Det är lika viktigt att välja rätt rengöringsvätska som att välja rätt apparat för processen. 

Nedanstående rengöringsmedel är lämpliga för användning i RWR KST inom formsprutning av plast. 

  • Power Cleaner KST – anpassat till de speciella kraven inom plastsektorn 
  • Power Cleaner 150 – det märkningsfria alternativet 

Relaterade länkar "RWR-80 L KST Manuell"

Märkningar
Rostfritt
Teknisk specificationmer

Teknisk specification

Typ av kontanimering: Kalk, rost (mineraler), Olja, fett
Antal: Individuella delar, Små kvantiteter
Kvalitets märkning: Rostfritt stål
RWR KST är utvecklad för formsprutningssektorn. Den kan dock användas överallt där trånga...mer

Användningsområden

RWR KST är utvecklad för formsprutningssektorn. Den kan dock användas överallt där trånga kylkanaler behöver rengöras. 

Fyll bara RWR KST med lämpligt rengöringsmedel. När miniminivån nåtts börjar systemet värmas...mer

Applicering

Fyll bara RWR KST med lämpligt rengöringsmedel. När miniminivån nåtts börjar systemet värmas upp. 

Systemet kan anslutas till verktyget med de två slangarna och rengöringen startas redan under uppvärmningsperioden. 

Modeller med beteckningen Automatic växlar flödesriktning regelbundet. På manuella versioner bör flödesriktning växlas om pumpens varvtal plötsligt sjunker hörbart. Det tyder på igensättning, vilket vanligen kan elimineras genom växling av flödesriktning. Växla annars flödesriktning efter halva den normala rengöringstiden. 

Efter rengöring blåses kvarvarande rengöringsvätska ut ur verktyget med hjälp av tryckluftsanslutningen. 

Därefter bör verktyget neutraliseras för att förhindra ny korrosion. På apparater med integrerad spolningsanordning, växla till den andra kretsen och spola kortvarigt med korrosionsskyddsmedel. På modeller med separat krets, växla slangar och starta spolningsprocessen. 

Därmed är verktyget klart för användning. 

Senast betraktad

MÄRKNINGAR
Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

Energieffektiv vid låg applikationstemperatur

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Optimal prestanda, skydd för anställda, minskad miljöpåverkan

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Lämplig för användning i livsmedelsindustrin

Fri från/Minskning av  flyktiga organiska föreningar

Fri från/Minskning av flyktiga organiska föreningar